Swoją przygodę z pasieniem rozpoczęliśmy w czerwcu 2019, pod okiem i dzięki uprzejmości Kingi. Niestety z przyczyn losowych nie będzie już prowadzić treningów, przez co częstotliwość spotkań z owcami nam spadnie, jednak zrobimy wszystko aby utrzymać regularność (chociażby 2 razy w miesiącu) i w przyszłym roku podejść do egzaminów 🙂

Filmików zgodnie z wolą prowadzących wrzucać nie będziemy – za to mamy kilka pięknych zdjęć 🙂 Więcej o naszym pasieniu mogę opowiedzieć podczas rozmowy.We started our adventure with passion in June 2019, under the supervision and courtesy of Kinga. Unfortunately, due to random reasons, she will no longer conduct trainings, so the frequency of meetings with sheep will decrease, but we will do everything to maintain regularity (at least twice a month) and take exams next year 🙂

We will not throw videos according to the will of the trainers – we have a few beautiful photos for it 🙂 I can tell you more about our herding during the conversation.